Soluții complete de accesibilizare!

Furnizăm produse și servicii de accesibilizare fizică a spațiilor, accesibilitate digitală, accesibilizarea produselor, documentelor și serviciilor, necesare pentru respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Despre noi

Inclusive Access își propune să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii ani, axate, printre altele, pe:
• demnitate umană
• stabilitate regională și globală
• egalitate de șanse
• societăți reziliente și echitabile
• economii prospere.

Furnizează produse și servicii de accesibilizare a spațiilor, produselor, documentelor și serviciilor, necesare pentru respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Inclusive Access este o întreprindere socială finanțată prin proiectul “Solidaritate și responsabilitate socială”, implementat de Centrul pentru Afaceri Solidare și Asociația Caritas Greco-Catolic Cluj.

Ce este accesibilitatea?

Prin accesibilitate, Convenția ONU înțelege eliminarea tuturor obstacolelor și a barierelor în calea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile, respectiv asigurarea în condiții de egalitate cu ceilalți a accesului la mediul fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii și sisteme informatice și la alte facilități și servicii furnizate publicului larg.

Accesibilitatea este practic prima condiție pentru a putea vorbi mai departe despre incluziunea reală a persoanei cu dizabilități în societate. În măsura în care o persoana cu dizabilități poate să se deplaseze de la domiciliu la scoală sau la un loc de munca, poate să își desfășoare activitatea folosind tehnologii asistive adecvate, poate să aibă acces la alte servicii publice furnizate de lipsa accesibilității generează handicapul, care este o problemă socială. Vorbind de “social” ne referim la oameni. Toți cei care se opun sau ignoră amenajarea mediului fizic, conform necesităților fiecăruia, sunt răspunzători de existența handicapului în viața persoanelor cu dizabilități.

Accesibilitatea este un drept fundamental!

În total, aproximativ 135 de milioane de persoane din regiune trăiesc cu un handicap. Odată cu îmbătrânirea populației și prevalența în creștere a condițiilor netransmisibile, inclusiv a leziunilor, acest număr va crește în viitor.
În timp ce unele condiții de sănătate asociate cu handicapul duc la sănătate precară și la nevoi extinse de îngrijire a sănătății, altele nu. Cu toate acestea, toate persoanele cu dizabilități au aceleași nevoi generale de îngrijire a sănătății ca toți ceilalți și, prin urmare, necesită acces la serviciile de îngrijire medicală obișnuite. OMS / Europa sprijină accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate pentru persoanele cu dizabilități.
Conform staticilor oferite de European Blind Union, în țara noastră sunt peste 100 000 de persoane nevăzătoare, iar în EU aproximativ 30 de milioane.
80% din persoanele cu dizabilități nu sunt vizibile.
Un miliard de persoane, sau 15% din populația lumii, experimentează o formă de handicap, iar prevalența handicapului este mai mare pentru țările în curs de dezvoltare. O cincime din totalul global estimat, sau între 110 și 190 de milioane de oameni, se confruntă cu dizabilități semnificative.

Accesibilitatea fizică – Video explicativ

Servicii oferite de Inclusive Access

Accesibilitate fizică

Accesibilitatea este un drept fundamental

Consultanță și Testare manuală și automată în accesibilitatea conținutului digital

Accesibilitatea este un drept fundamental

Servicii și Produse pentru incluziunea profesională și acomodarea rezonabilă la locul de muncă.

Accesibilitatea este un drept fundamental.

Documente accesibile

Tipărire, Editare, Transcriere a documentelor în format accesibil hibrid destinate persoanelor nevăzătoare și slab văzătoare. (Braille Large Print, Scripor, + NFC digital accesibil).

Crearea de documente digitale accesibile( formulare, chestionare, documente PDF accesibil și audiobooks)

Accesibilizarea serviciilor destinate publicului larg

Accesibilitatea este un drept fundamental

Inovație dincolo de standarde – Inclusive Access & Scripor Alphabet

Sistemul Inclusive Access folosește informația vizuală, tactilă, și digitală accesibilă pentru a putea oferi cantitatea necesară de informații pentru a putea oferi independența tuturor persoanelor în navigare și despre punctele de interes. Un real ajutor îl reprezintă în accesibilizarea spatiilor pentru persoanele cu dizabilități care pot avea trasee diferite de navigare în funcție dizabilitate, sau a persoanelor nevăzătoare care necesita informații suplimentare detaliate dar și accesibile. 

Training, cursuri și instruire în accesibilitate

Accesibilitatea este un drept fundamental

Împreună facem lumea accesibilă – Parteneri

Echipa nucleu

Norbert Stefan Toth

Stefan Toth

CONSULTANT TEHNOLOGIE | QA Testing | Trainer, R&D

Tudor Paul Scripor

Tudor Scripor

DIRECTOR EXECUTIV | Sales | Speaker | Inventator al alfabetului tactil al culorilor – Scripor Alphabet

Alexandru Csordas

Alex Csordas

CONSULTANT SERVICII EDITARE | Responsabil documente accesibile

Andrei Nicu

Nicu Andrei

MANAGER INTREPRINDERE SOCIALA | Director de dezvoltare | Responsabil tehnic și logistic | Project Manager | Responsabil R&D Coordonator de proiecte | Trainer | Formator

Raul Mînzat

Raul Mînzat

CONSULTANT INCLUZIUNE SOCIALA | Coordonator proiecte incluzive | Responsabil comunitate

Haideți să ne cunoaștem pentru a crea impreună o lume accesibilă tuturor

Pentru a putea înțelege nevoile particulare și obstacolele întâlnite în efortul de accesibilizare vă încurajăm să ne contactați pentru a programa o discuție și a identifica împreună soluțiile potrivite.